مشاوره امور ویزا

مشاوره امور ویزا

مشاوره امور ویزا

هر فرد با توجه به ملیت، موقعیت و طول دوره اقامت خود در کشور مقصد می بایست اقدام به اخذ ویزا نماید.

با دریافت ویزای مرتبط است که می‌توانید در کشور مقصد به ادامه تحصیل، تحقیق، کارآموزی و یادگیری زبان بپردازید. با توجه به نوع فعالیت، نوع ویزای تحصیلی که برای هر کشور صادر می‌شود نیز متفاوت است. به طور کلی ویزای های تحصیلی با توجه به مقطع مورد نظر و دوره مربوطه می‌تواند بصورت کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.

مشاورین مجرب آکادمی آران با توجه به کشور مقصد در رابطه با ویزای تحصیلی شما را راهنمایی خواهند کرد و این مسیر را برای شما هموار می نمایند.